SINSALAUDIO / Arquivo

Festival Sinsal 13

*Sinsal Son Estrella Galicia: Illa de San Simón, Redondela, Galicia. 24, 25 e 26 de xullo 2015.

*Sinsal Outono: Museo MARCO, Camara Semianecoica Escola de Enxeñería de Telecomunicación (Universidade de Vigo), Auditorio municipal do Concello de Vigo,  Sala Master. Vigo 2015, setembro e outubro. 

Artistas

All We Are / Astro / TheeSatisfaction / Sumrra / Champs /  The Paradise Bangkok Molan International Band / Owen Pallet / Deerhoof / Jolie Holland / Maika Makovski / Michael Rother/ Camila Moreno/Chancha Via Circuito / Angel Olsen / LoneLady / Circuit des Yeux / Bledo, Pira.

Espazos

*Illa de San Simón, Redondela: All We Are / Astro / TheeSatisfaction / Sumrra / Champs /  The Paradise Bangkok Molan International Band / Owen Pallet / Deerhoof / Jolie Holland / Maika Makovski / Michael Rother / Camila Moreno *Auditorio Municipal do Concello de Vigo: Angel Olsen. *Museo MARCO, Vigo: Circuit des Yeux / Bledo and Pira *Sala Master, Vigo: Chancha Via Circuito / LoneLady.

Carteles e flyers