SINSALAUDIO / Actualidade

FESTIVAL SINSAL SON ESTRELLA GALICIA: EXPLORADORES.15

29 de Agosto de 2015

 

[gl]

EXPLORADORES.15 é unha experiencia en aprendizaxe de últimas tendencias tecnolóxicas concentrada nunha semana nun lugar incrible da costa española: a illa de San Simón en Redondela, Pontevedra.
EXPLORADORES.15 reuníu nunha illa do 17 ao 22 de xullo a 4 expertos internacionais
en últimas tecnoloxías cun grupo duns trinta innovadores, deseñadores, especialista en desenvolvemento de software, emprendedores, músicos
e artistas para aprender e producir de forma colaborativa proxectos transformadores
no terreo da arte, o deseño, a música e a interacción.
Os asistentes a EXPLORADORES.15 traballaron ao redor de catro áreas diferentes: Inmersive 360o, Audio Interaction, Carto Development e tecnoloxía Wearable con expertos como Afroditi Psarra ou Sergio Álvarez.
EXPLORADORES.15 é un proxecto de educación tecnolóxica independente impulsado polo Festival
Sinsal Son Estrella Galicia en colaboración coa Universidade de Vigo e co apoio da Secretaria Xeral de Cultura e AGADIC
da Xunta de Galicia o Concello de Redondela, a Deputación
de Pontevedra e Turismo
Rías Baixas.
EXPLORADORES.15 es una experiencia en aprendizaje de últimas tendencias tecnológicas concentrada en una semana en un lugar increíble de la costa española: la isla de San Simón en Redondela, Pontevedra.

[es]

EXPLORADORES.15 reunió
en una isla del 17 al 22 de julio
a 4 expertos internacionales
en últimas tecnologías con
un grupo de unos treinta innovadores, diseñadores, desarrolladores, emprendedores, músicos y artistas para aprender y producir de forma colaborativa proyectos transformadores en
el terreno del arte, el diseño, la música y la interacción.
Los asistentes a EXPLORADORES.15 trabajaron en torno a cuatro áreas diferentes: Inmersive 360o, Audio Interaction, Carto Development y tecnología Wearable con expertos como Afroditi Psarra o Sergio Álvarez.
EXPLORADORES.15 es
un proyecto de educación tecnológica independiente impulsado por el Festival
Sinsal Son Estrella Galicia en colaboración con la Universidad de Vigo con el apoyo de la Secretaría General de Cultura de AGADIC de Xunta de Galicia y Concello de Redondela, Deputación de Pontevedra y Turismo Rías Baixas.

[en]

EXPLORADORES.15 is a learning experience of the latest technological trends that took place concentrated in one week on an incredible place of the Spanish coast: the island of San Simon (Galicia).
Third week July, EXPLORADORES.15 called together 4 international experts in the latest technologies on teaching a group of about thirty innovators, entrepreneurs, business developers, designers, developers, musicians and artists how to produce collaboratively groundbreaking projects in art, design, music and interaction.
The attendees to EXPLORADORES.15 worked on four different trend topics: Inmersive 360°, Audio Interaction, Wearable tech
& Carto Development with key experts as Sergio Álvarez (Madrid) or Afroditi Psarra (Athens).
EXPLORADORES.15 is an independent technology learning project promoted
by Festival Sinsal Son Estrella Galicia in collaboration with Vigo University with the support of the Secretariat General for Culture AGADIC of Xunta de Galicia and City Council Redondela, Pontevedra & Turismo Rias Baixas.