SINSALAUDIO / Actualidade

A Caixa_libro da Escola Sinsal

24 de Agosto de 2023

GAL

A caixa-libro da Escola Sinsal é un taller dividido en dúas partes. Por unha banda remataremos o deseño dunha caixa-libro con materiais achegados polo arquivo de Sinsal –postais, flyers, obxectos da Escola Sinsal– e, por outro, aprenderemos a facer un loop con cinta de casete.

Durante unha hora, descubriremos algúns dos segredos sonoros da casete –e do disco– e aprenderemos a crear sons cos que poderás transformar este soporte nun verdadeiro instrumento musical. Tampouco nos esqueceremos do máis importante: reivindicar a imaxinación de Fluxus e con eles reclamar a diversión sensorial: olfacto, gusto, tacto, vista e oído.

ESP

La caja-libro de la Escola Sinsal es un taller dividido en dos partes. Por una parte terminaremos el diseño de una caja-libro con materiales acercados por el archivo de Sinsal –postales, flyers, objetos de la Escola Sinsal– y, por otro, aprenderemos a hacer un loop con cinta de casete.

Durante una hora descubriremos algunos de los secretos sonoros de la casete –y del disco– y aprenderemos a crear sonidos con los que podrás transformar este soporte en un verdadero instrumento musical. Y, por último, no nos olvidaremos de lo más importante: reivindicar la imaginación de Fluxus y reclamar la atención sensorial: olfato, gusto, tacto, vista y oído.

A INSPIRACIÓN DE FLUXUS PARA NEN@S

GAL

Hai moito, moito tempo, cando o mundo era novo –é dicir, contra o ano 1958–, unha gran cantidade de artistas e compositores e outras persoas que querían facer as cousas fermosas comezaron a mirar o mundo que os rodeaba dunha maneira nova –para eles–. Eles dixeron: “Oe, as cuncas de café poden ser máis fermosas ca as esculturas luxosas! Un bico pola mañá pode ser máis teatral ca un drama do Sr. Extravagante! O batuxo do meu pé nas botas cheas de auga soa máis fermoso ca a música dun pomposo órgano!”.

E cando o viron, as súas mentes prendéronse. E comezaron a facer preguntas. Unha desas preguntas foi: “Por que todo o fermoso que vexo, como as cuncas e os bicos e os pés batuxando, ten que ser feito para que sexa só unha pequena parte de algo máis complicado e máis grande? Por que non podo usalo tal como é?”.

Cando facían preguntas como estas, estaban a inventar Fluxus; pero isto non o sabían aínda, porque Fluxus era como un bebé cuxa nai e pai non puideron poñerse de acordo sobre como chamalo: sabían que estaba aí, pero non tiña nome.

Fragmento do texto: Dick Higgins, “A Child’s History of Fluxus”, 1979.

LA INSPIRACIÓN DE FLUXUS PARA NIÑ@S

ESP

Hace mucho, mucho tiempo, cuando el mundo era joven –es decir, hacia el año 1958–, una gran cantidad de artistas y compositores y otras personas que querían hacer las cosas bellas comenzaron a mirar el mundo que los rodeaba de una manera nueva –para ellos–.

Ellos dijeron: “¡Oye, las tazas de café pueden ser más hermosas que las esculturas lujosas! ¡Un beso por la mañana puede ser más teatral que un drama del Sr. Extravagante! ¡El chapoteo de mi pie en las botas llenas de agua suena más bello que la música de un órgano pomposo!”.

Y cuando lo vieron, sus mentes se prendieron. Y comenzaron a hacer preguntas. Una de esas preguntas fue: “¿Por qué todo lo hermoso que veo, como las tazas y los besos y los pies chapoteando, tiene que ser hecho para que sea sólo una pequeña parte de algo más complicado y más grande? ¿Por qué no puedo usarlo tal como es?”.

Cuando hacían preguntas como estas, estaban inventando Fluxus; pero esto no lo sabían aún, porque Fluxus era como un bebé cuya madre y padre no pudieron ponerse de acuerdo sobre cómo llamarlo: sabían que estaba ahí, pero no tenía nombre.

Fragmento del texto: Dick Higgins, “A Child’s History of Fluxus”, 1979.

 

CONTIDO DA CAIXA_LIBRO DA ESCOLA SINSAL

1. Marcador para gravadora en cilindro fonográfico: Ediphone Master Wax Cylinders. 1932. 

2. Recording disc Gray Audograph-Phonaudograph, 30 minutes. Blue. 1946. 

3. Lanier Ediphone Voicewriter Blank Red Translucent Disc. 1950.

4. Soundscriber recording disc. Verde. 1952.

5. Marcador Agavox 499415 R-Player AGA. Suecia. 1955.

6. Dictabelt records. Dictaphone. Cinta azul. 1960.

7. Postal Clube Vademecwum de Vigo. 1995.

8. Postal Tenda de discos de Sinsalaudio. Vigo. 2003.

9. Folleto con letras traducidas ao galego de Joanna Newsom. 2011. 

10. Programa Festival Sinsal Son Estrella Galicia 2011.

11. Disco-partitura inspirada nos Rotoreliefs de Marcel Duchamp. European Acoustic Heritage. 2013.

12. Onomatopoeas adhesivas para disco-partitura. European Acoustic Heritage. 2013.

13. Puzzle de vinilo “Broken Music”. Sinsalaudio. 2014

14. Postal sonora Sinsal Son Estrella Galicia. Apenino. Sosoaudio 006. 2014.

15. Vinilo de marcado en escaleiras. Festival Sinsal Son Estrella Galicia 2022.

16. Cartela da exposición A Escola Sinsal. Festival Sinsal Son Estrella Galicia 2022. 

17. Casetes 

18. Cds raiados.