Fondos públicos

Estos proxectos foron cofinanciados por: "Unha maneira de facer Europa"

  • GIF - 4.7 KB
  • GIF - 3.7 KB

Promoción de eventos linkeddata

Data Resolución Concesión 22 de novembro de 2011
Data Publicación DOG DOG nº 237 Mércores, 14 de decembro de 2011
Norma Reguladora Procedemento administrativo PR519_ 2011 (Resolución do 7 de abril de 2011 publicada no DOG nº 77 o 19 de abril de 2011)
Órgano Concesor Secretaría Xeral de Modernización e Innovación Tecnolóxica
Crédito Orzamentario 2.900.000 € ( 1.160.000 € para o ano 2011 e 1.740.000 € para o ano 2012)
Contía 2011: 16.890 €
2012: 23.550 €
Finalidade Promoción de eventos musicais na rede
Memoria Proxecto Descarga documento en pdf